De ce?

                                    Apicultura                                                                                    

“Dacă albinele vor dispărea, omenirii nu i-ar mai rămâne decât patru ani de viaţă”.  (Albert Einstein)

Ecologie şi eco-turism

“Există largi perspective pentru îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi făurirea unei vieţi fericite. Este nevoie de entuziasm, dar şi de sânge rece, de eforturi intense, dar şi de o acţiune ordonată.

Pentru a se bucura liber de binefacerile naturii, omul trebuie să profite de cunoştinţele sale în vederea creării, împreună cu ea, a unui mediu înconjurător mai bun.”

Declaraţia Conferintei Naţiunilor Unite asupra Mediului Înconjurator