Despre noi

FUNDAŢIA DE ECOLOGIE, APICULTURĂ ŞI TURISM PASTORAL
“Vasile Nistor”
este înscrisă în Registrul fundaţiilor şi asociaţiilor din România.
Sediul FUNDAŢIEI DE ECOLOGIE, APICULTURĂ ŞI TURISM PASTORAL “Vasile Nistor” se află în Piatra-Neamţ str. Bistriţei Bl. F29, Ap.11, Sc .A, Et.2.
Patrimoniul social al fundaţiei este situat în comuna Văleni, satul Văleni (jud. Neamţ).

Scopul fundaţiei
: continuarea, în memoria celui care a fost Vasile Nistor, a activităţilor de conservare şi recreare a naturii, ocrotirea biodiversităţii şi a bazei melifere, promovarea ecoturismului (turismul pastoral).

Obiectivele fundaţiei:
–  promovarea iniţiativelor din domeniul ecologiei, apiculturii şi ecoturismului,

  – susţinerea proiectelor ce au legătură directă cu scopul propus, promovarea colaborării cu fundaţii şi asociaţii similare din ţară şi străinătate, încurajarea tinerilor în desfăşurarea activităţtilor privind protecţia mediului, apicultura şi ecoturismul,
– identificarea şi organizarea de proiecte şi programe ecologice pe plan local şi internaţional, crearea de filiale care să promoveze ecoturismul, apicultura şi alte domenii legate de protecţia mediului,
– organizarea de evenimente, manifestări pentru susţinerea programelor de conştientizare a populaţiei privind protecţia mediului, cu participarea unor personalităţi din România şi din străinătate,

– editarea de broşuri, pliante şi alte materiale de informare;
– organizarea de dezbateri, mese rotunde, turnee, expoziţii, manifestări cu caracter cultural şi artistic, având drept obiect formarea şi educarea tineretului şi a unor categorii largi de populaţie în spiritul promovării voluntariatului,
– organizarea de tabere de vară, cu participare internă şi internaţională, cu caracter permanent sau temporar, în domeniile de interes ale Fundaţiei,
– acordarea de burse şi premii pentru stimularea activităţii profesioniste în domeniile de interes ale Fundaţiei.